Emma Haglund vill att man ska våga fråga om sorgen.