På vissa hälsocentraler och akutmottagningar i länet kommer patienter att delas upp efter om de har förkylningssymptom eller inte.