Kommunens nuvarande kulturplan gick ut 2015. Nu är det dags för en revidering, och då vill den nya kulturchefen ha med alla på tåget.