Av de 169 anmälningar angående corona som skickats till Arbetsmiljöverket i Skåne har fem kommit från ett äldreboende i Staffanstorp. Det handlar om personal som testats positivt för covid-19. – Anledningen att vi anmäler är att vi vill göra det tryggt för personalen, säger Daniel Bevreus, verksamhetschef på Sockerstans äldreboende i Staffanstorp