Provsvar från algblomningen längst Skellefteåkust kom idag. Algblomningen är en grönalg som heter sågspånsalg.