PT:n fick utbildning: ”Bättre att göra något än inget alls.”