Drottningens brorson är som en figur hämtad ur en komedi.