När Joe Biden besökte Normandie i veckan för att högtidlighålla 80-årsdagen av D-dagen fick vi se det vi sett så många gånger tidigare: en president som vimsar runt, tittar åt fel håll och säger förvirrade saker.