Senaten i Alabama har röstat igenom ett förslag som skulle innebära USA:s striktaste abortlag. Endast en underskrift saknas från den republikanske guvernören Kay Iveys.