Knappt är julgranen ur huset förrän pollensäsongen är över oss. Al och hassel blommar och med dem kommer rinnande näsor…