Kraftverk står utan kol • Delstater. varnar om sammanbrott för energisektorn.