Det är akut blodbrist i Skåne för flera blodgrupper och det kan komma att påverka vården. Blodlagret håller i vissa fall på att ta slut och behöver fyllas på omedelbart.