Arbetet med bostäder i Aringsås fortsätter, men med ett tillägg. Istället för att bara få bygga i två våningar ska det bli möjligt att bygga så högt som fyravåningshus. Ett beslut som föranledde debatt.