Rakhmat Akilov erkänner terroristbrott, försök till terroristbrott och framkallande av fara för annan. Målet var att framkalla fruktan.