Alla operationer och all planerad slutenvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ställdes in från tidigt på…