Under fredagen offentliggjordes Svenska Akademiens nya kommentarer till stadgarna. Här är sex av de mest uppseendeväckande ändringsförslagen.