Svenska Akademien offentliggör nu sin nya stadgekommentar. I den står det bland annat att "ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt".(TT)