I förra veckan meddelade Svenska Akademien att man antagit en ny stadgekommentar som ska göra det möjligt att tillämpa stadgarna från 1786 på ett mer modernt sätt. Efter beskedet kom flera önskemål om att den nya stadgekommentaren skulle offentliggöras:(TT)