Representanter för svenska konsumenter, jurister och EU-parlamentariker diskuterar hur nya EU-regler ska utformas och hur långt man kommit med arbetet.