Det närmar sig terminslut och många studenter är i slutspurten för att ta sin examen. AI-roboten ”ChatGPT” ställer nya krav på lärare för att förhindra fusk, samtidigt som det kan leda till effektivare lärometoder, menar Felix Dobslaw, dataforskare på MIUN.