Regissören och teaterchefen gav rum för skådespelarnas fantasi, leklust och impulser.