50 studenter konkurrerade om varje plats på psykologprogrammet i Östersund. 40 kom in och har nu börjat den femåriga utbildningen.