En skaderapport från Skogsstyrelsen visar att antalet tallbestånd på Gotland som dör eller har nedsatt vitalitet ökar.