Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för en hållbar utveckling.Man satt upp 17 mål för att förverkliga detta – och säkra ett långsiktigt skydd för planeten och dess invånare.Här är de 17 målen och Agenda 2030 förklarat i korthet.