När Migrationsverket avbröt utvisningarna till Afghanistan i somras hamnade en grupp mellan stolarna. De hade å ena sidan fått ett utvisningsbeslut, å andra sidan stoppades utvisningarna till landet på obestämd tid.