Domstolsverket har frågat samtliga domstolar och nämnder i landet hur de påverkats av coronavirusets spridning. Svaren visar att det blivit svårare att upprätthålla en normal verksamhet.