En advokat som inledde en relation med en gängledare som hon också hade offentliga uppdrag för utesluts nu.Beslutet fattades av Advokatsamfundets disciplinnämnd på torsdagen.