Personal på Karolinska flyttas för att utöka antalet vårdplatser • Facket starkt kritiskt.