Flera partier vill förlänga den bortre gränsen – och avskaffa den nämnd som godkänner abort.