När pandemin var ett faktum började Anonyma alkoholister över hela landet satsa på digitala möten. – Det har gjort det lättare för fler att delta. Dessutom har många upplevt att de kunnat vara mer anonyma, säger ”Pia”, som själv håller i AA-möten i Örebro.