Greta Thunberg-effekten sprider sig över världen. I dag genomförs klimatmanifestationer i över hundra svenska städer och i nästan lika många länder. - Vi har åtta år på oss att förändra och förändringen börjar nu, säger Greta Thunberg i ett tal i Stockholm.(TT)