Politiker överens om att man bör titta närmare barngruppernas storlek i förskolan men avslår Vänsterpartiets motion om att minska dem.