Att Belarus förstärker militärt vid Ukrainas gräns ska tolkas mer som en strategisk signal än som ett tecken på ett nära förestående anfall, enligt UI-experten Jakob Hedenskog.