Birgitte Bonnesen frias visserligen från personligt ansvar. Men en sådan här process skadar förtroendet för banken och påverkar aktieägarna, anser antikorruptionsexpert Louise Brown.