Deras pappa är sjuk och kräver mycket omvårdnad och behandling hemma. Mamman beklagar sig mycket över sin jobbiga situation men vill inte ta emot hjälp från hemtjänst och hemsjukvård.