En mer jämställd värld är ett av de 17 FN-mål för hållbar utveckling, som världens länder enats om i den gemensamma handlingsplanen Agenda 2030. – Nu måste vi kämpa för att uppfylla målet, annars kommer vi inte uppnå Agenda 2030 överhuvudtaget, säger EU:s jämställdhetsambassadör Mara Marinaki.