Den ömsesidiga solidaritetsförklaringen är bra för Sverige – men utan brexit hade den inte behövts.