Barns framtid och hälsa är det sista som bör äventyras.