Läkarna i Östergötland finns med bland dem som jobbar mest övertid i landet. Regionerna i Stockholm, Göteborg, Västerbotten och Östergötland ligger i topp. Förra året jobbade 99 läkare i Östergötland mer övertid än tillåtna 200 timmar. Det ska jämföras med exempelvis Skåne där 13 läkare jobbade så mycket övertid.