Ytterligare en kvinna i 90-årsåldern som nekats särskilt boende av kommunen får rätt i sitt överklagande. Det är tredje gången i år som en person över 90 nekats boendeplats – och sedan vunnit i rätten.