Hustvisten mellan KD:s partiledare och en äldre man tar en ny vändning.