Flera äldre vittnar om fortsatt hänsynslöshet och att allmänheten inte håller behörigt avstånd till dem. Och situationen blir sämre för var dag som går. – Jag går med rullator och ser rätt gammal ut, jag tycker de borde förstå att hålla avstånd, säger Brit Rundberg, 87.