Efter ett klagomål i samband med långa cancerköer riktar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nu kritik mot Karolinska Universitetssjukhuset. IVO menar att sjukhuset brustit i handläggningen av en patient som avled i väntan på operation efter att man upptäckt cancer i bukspottskörteln.