Skepp i Stockholms skärgård från åren 1450 till 1850 undersöks • ”I många fall världsunikt material.”