Ett stort antal saneringar av gamla industriområden har genomförts de senaste åren. Mellan 2002 och 2019 åtgärdades elva områden i Västernorrland till en kostnad på strax över 700 miljoner kronor. Det dyraste kostade 170 miljoner att sanera.