Under sommarens rekordvarma period inträffade ungefär 700 fler dödsfall än normalt. De höga temperaturerna ledde också till stora ökningar av somliga bakterieinfektioner.