Ytterligare 64 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 12 713 smittade avlidit i landet. Sammanlagt har 642 099 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19. De nytillkomna dödsf