Den broschyr för krisberedskap som skickades ut till samtliga invånare i Västerås kommun med början den 16 november har inte nått alla. Nu visar det sig att drygt 6 000 berörda aldrig fått informationen i brevlådan.