I veckan har Dalarnas första 5G-mast lanserats i Borlänge. Men det är fortfarande få privatpersoner som kan utnyttja tekniken – för att göra det krävs rätt utrustning och att man i princip kan se masten med sina egna ögon.