DN kan avslöja ännu ett fall där Värtaverket har redovisat felaktiga uppgifter.